Kategoriat
Yhteisöasuminen Yhteisöllisyys

Osuuskunnilla edullisempaa asumista

Asunto-osuuskunnat ja yhteisöllinen asuminen olivat laajasti esillä viimeisessä OT-lehden numerossa 4/2020. Lehden haastattelemat asiantuntijat näkevät asunto-osuuskunnissa paljon potentiaalia.

Suomessa on ollut asunto-osuuskuntia noin sadan vuoden ajan. Vanhoja osuuskuntia on toiminnassa noin 50 kappaletta. Viime vuosina on perustettu noin kymmenen uutta osuuskunta. Näitä pilotteja tutki PTT, joka julkaisi syksyllä selvityksen Kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan asunto-osuuskunnissa on paljon potentiaalia. Uuden mallin tuomisessa markkinoille on aina omat haasteensa ja vaikeutensa. Alan toimijoiden toimintamallit ja rakenteet ovat muotoutuneet nykyisten toimintamallien ympärille.

Asukkaiden yhteistoiminnalla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa asumisen kustannuksiin pysyvästi.

Lehti sisältää myös henkilöhaastattelun Pelarconin perustajasta Samuel Kopperoisesta. Haastattelussa käydään läpi asunto-osuuskuntiin liittyviä mahdollisuuksia. Lisäksi artikelissa kerrotaan, miten hänen vetämä hanke Asumisosuuskunta Koskelan Lehmus on mennyt eteenpäin, mitä haasteita talon rakentamisessa on tullut vastaan ja millaisen vastaanoton malli on saanut kuluttajien puolelta.

Lue aiheesta lisää OT-lehden sivuilta.

OT-lehti on osuuskuntapääättäjille suunnattu talouslehti. Se käsittelee osuuskuntien johtamista, omistajaohjausta ja taloutta. Lehden julkaisija on Pellervo-media.