Ruskolla on tarvetta ja kiinnostusta yhteisölliseen asumiseen

Rusko on maalaismainen kunta Varsinais-Suomessa, jossa ihmiset asuvat pääasiassa omissa omakotitaloissaan. Koko kunnassa asukkaita on noin 6.000.

Talojen ohella myös niiden asukkaat vanhenevat. Kun vuosia sitten taloa asui useampi asukas, nyt seniori-ikään ehtineitä asukkaita on kaksi ja monesti vain yksi. Tässä tilanteessa ja toimintakunnon heikentyessä oma talo ei välttämättä aina vastaa kaikkiin ikäihmisen tarpeisiin tai yksinasuminen ei ole enää jossain vaiheessa mahdollista. Millaisia muita vaihtoehtoja voisi olla tarjolla? Tätä hanketta lähdettiin tutkimaan kehityshankkeessa.

Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hanke

Ruskon kunta teki hankesuunnitelman. Ympäristöministeriö myönsi sille rahoitusta Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hankeen toteuttamisesta vastasi Pelarcon Oy vastuullisina toteuttajina varatuomari Samuel Kopperoinen ja AKA-arvioija Jukka Laurila. Molemmilla heillä on laaja kokemus erilaisista kiinteistöjen ja asumisen kehittämishankkeista.

Kyselyn tulokset

Hankkeen aikana toteutettiin ikäihmisille suunnattu kysely, haastateltiin kunnan ja yhteistoiminta-alueen viranhaltijoita ja muita toimijoita. Yhteenveto oli se, että tehostettua palveluasumista myös tulevaisuuden tarpeeseen nähden on tarpeeksi. Sen sijaan muita ikäihmisille tarkoitettuja asumismuotoja on tarjolla vähän tai ei lainkaan. Vuokra-asuntojen määrä on varsin pieni. Asumisoikeusasuntoja kunnassa ei ole tarjolla lainkaan. Lisäksi ikäihmisille suunnattuja tavallisia palveluasuntoja tai yhteisöllisiä asuntoja on varsin vähän. 

Hankemuodot

Selvitystyössä keskityttiin selvittämään erilaisia hankemuotoja käytännön toteutusesimerkkien kautta. Niitä on käyty tarkemmin läpi projektin materiaalissa. Varteenotettavin vaihtoehto olisi ikäihmisille suunnattu yhteisöllinen asuminen. Sen toteuttaminen tapahtuu yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueella on käynnissä koko alueen laajuinen selvitystyö, jossa Ruskon kunta on mukana.

Ehdotettu ratkaisu

Erilaiset palvelut tulee koota yhteen. Siitä on hyötyä asiakkaille ja palveluntuottajille. Ruskon tärkein ikäihmisille suunnattu palvelukeskus on Maununkotisäätiön ylläpitämä keskus. Keskus tarjoaa tehostettua palveluasumista ja jonkin verran palveluita myös muille kuin talon omille asukkaille. Tätä keskusta kannattaisi ehdottomasti kehittää. Säätiön kannattaisi yhdessä kunnan kanssa käynnistää selvitystyö, jossa tarkasteltaisiin lisärakentamisen mahdollisuudet Maununkotisäätiön omistamalla tontilla sekä sen välittömässä läheisyydessä olevilla tonteilla.

Ikäihmisten palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Ruskon kunta haluaa varmistaa, että kaikenikäisille kuntalaisille on tarjolla hyviä asumisen muotoja. Kehitystyö tapahtuu yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

Samuel Kopperoinen
Yrittäjä, Pelarcon Oy

Puh. +358 40 736 5049
samuel.kopperoinen@pelarcon.fi

Kysy rohkeasti lisää!