Ratkaisuja asumisyhteisöille

Pelarcon tekee yhteisöasumisesta ja -rakennuttamisesta helppoa.
Asiakkaitamme ovat osuuskunta- tai ryhmärakentamisesta kiinnostuneet rakennuttajaryhmät sekä yhdistykset ja yhteisöt rakennuttajaryhmänä.


Yhteisörakentamisen ja -asumisen edut

Ihmiset yhdessä rakentavat hyvää asumisympäristöä.

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan alusta asti rakennuksen ratkaisuihin – asuntojen lisäksi yhteistiloihin, piha-alueisiin ja sitä kautta koko asuinalueeseen.

Monipuolinen rahoitusmuotojen ja asuntojen koon valikoima.

Kaupunkiasumiseen vaihtoehtoja – voit omistaa tai asua vuokralla ja vaihtaa sujuvasti eri asumismuotojen välillä.

Vastaus monimuotoisten perheiden ja muuttuvien tilanteiden tarpeisiin.

Yhteisöllinen asuminen lisää asukkaiden vuorovaikutusta ja lisää asukkaiden kokemaa turvallisuutta.


Toimimme kumppaninasi yhteisöasumisen hankkeiden läpiviennissä ja tarjoamme palveluita ja teknologiaa, joiden avulla ryhmärakentaminen onnistuu ensikertalaiseltakin.


Asiantuntijasi ryhmärakentamisessa

Suomessa on vahva omistusasumisen perinne ja täällä on paljon kokemusta siitä, miten tavalliset ihmiset kykenevät hallinnoimaan keskinäisen yhtiön (asunto-osakeyhtiö) avulla valtavan arvokkaita kiinteistöjä. Meiltä puuttuu perinne, miten asuntoja voitaisi myös rakennuttaa yhteisölähtöisesti tai yhteisö edellä.

Ryhmärakentamista koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa viisi vuotta ja sinä aikana on toteutettu useita hankkeita. Uutena mahdollisuutena ryhmärakentamisen rinnalle on tullut osuuskuntamuotoinen rakentaminen. Kokeiluiden tärkein oppi on ollut, että onnistuakseen hankkeet tarvitsevat asiantuntemusta hankkeen alusta asti.

Asiantuntijapalveluiden tueksi tarvitaan uudenlaisia teknologioita. Niillä tehostetaan asiantuntijapalveluiden tuottavuutta, nopeutetaan oppimista ja jaetaan tietoja. Teknologian kehittäminen tehostaa kuluttajaryhmien toimintaa, helpottaa osallistumista, tuo hankkeisiin lisää osallistujia ja varmistaa hankkeiden onnistumisen.

Miten Pelarcon toimii?

Sinulla on hanke, jonka haluat toteuttaa ryhmärakentamisena.
Ota yhteyttä Pelarconiin.

Pelarcon tarjoaa yhteisökehittämisen työpajoja, sopimuksiin liittyviä asiantuntijapalveluita sekä neuvontaa läpi rakennuttamisprosessin.

Pelarconin toimintamallissa tulevat asukkaat pääsevät vaikuttamaan alusta asti alueen ja rakennuksen systeemitason ratkaisuihin. Se mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen ja luo asumiseen monimuotoisuutta. Prosessin aikana asukkailla on mahdollista vaikuttaa yksittäisten asuntojen ratkaisujen lisäksi rakennuksen yhteistiloihin, piha-alueisiin ja sitä kautta koko asuinalueeseen. Osallisuus suunnittelussa ja hankkeen kehittämisessä luo yhteisöllisyyttä.

Pelarcon saa tuottonsa rakennuttajapalkkioista, kun hankkeet käynnistyvät. Pelarcon ei toimi rakennushankkeeseen ryhtyvänä eikä myy rakennustyötä.