Kategoriat
Yhteisöasuminen

Asumalla omaksi?

Vuokra-asuminen ja omistusasuminen, mitä muita asumisen muotoja oikeastaan on? Kaupungeissa on asumisoikeusasuntoja ja joskus rakennettiin osaomistusasuntoja. Voisiko olla mahdollista, että samassa asunnossa voisi asua vuokralla ja asunnon voisi halutessaan hankkia omaksi? Olisiko omistusasunto mahdollista myydä, jatkaa asumista asunnossa ja sijoittaa rahat esimerkiksi yritystoimintaan tai vaikka ostaa sillä rahalla palveluita?

Omistusasuminen on arvostettua

Omistusasuminen on arvostetuin ja tavoitelluin asumisen muoto. Pitkällä aikavälillä se tulee myös taloudellisesti mielekkäimmäksi. Omistusasunnon vaihtamisen kustannukset ovat suuret, eikä myyntihinnassa saa välttämättä takaisin omaa sijoitusta. Siksi moni miettii omistusasumiselle vaihtoehtoja.

Vuokralla-asuminen on vaivatonta

Vuokralla asumisen suurin hyöty on sen helppous. Asunto on helppo saada käyttöön, asunnon vaihtaminen käy helposti ilman ylimääräisiä kustannuksia ja vuokranantaja vastaa asunnon kunnosta. Pitkällä aikavälillä vuokralla-asuminen on kuitenkin kallista, eikä se kerrytä varallisuutta.

Asumisen kolmas tie

Näiden päämuotojen tärkein vaihtoehto on asumisoikeusasuminen. Siinä asuminen perustuu asumisoikeussopimukseen. Asukas maksaa asumisoikeusmaksun ja kuukausittaisen maksun. Hyville paikoille oleviin asumisoikeusasuntoihin on vuosien jonot. Vähemmän suosituilla paikoilla suuret määrät asumisasuntoja on vuokrattu tavallisilla vuokrasopimuksilla. Käytännössä asumisoikeusasuntojen vuokrat ovat hyvin lähellä vuokra-asuntojen vuokria. Toisaalta pitkänkään asumisjakson jälkeen takaisin saatava rahamäärä on hyvin lähellä alkuperäistä sijoitusta.

Olisiko markkinalla tilaa kuitenkin muille malleille? Pelarcon on tehnyt paljon töitä asumisosuuskuntien kanssa ja selvittänyt niihin liittyviä mahdollisuuksia. Ensimmäiset pilottikohteet ovat valmistuneet ja kokemukset niistä ovat hyviä. Varma ja vakiintunut rahoitusmalli osuuskunnille kuitenkin puuttuu ja siksi selvitystyötä on jatkettu.

JVA Minulle-malli

Jyväskylän Vuokra-asunnot eli JVA on kehittänyt yhdessä Pelarcon Oy:n kanssa mallin, joka tarjoaa edellä esitettyihin kysymyksiin uudenlaisen lähestymistavan. Lähtökohtana on pieni- ja keskituloisille suunnattu kohtuuhintainen asumisen muoto. Vuokrasopimuksen yhteydessä laaditaan erillinen Omaksi-sopimus. Siinä asukas sitoutuu maksamaan Omaksi-maksun, joka on 15 % asunnon alkuperäisestä hankintahinnasta. 10 vuoden asumisjakson jälkeen asukkaalla on oikeus lunastaa asunto omaksi. Lunastushinta on alkuperäinen hankintakustannus vähennettynä asumisen aikaisilla lainojen lyhennyksillä. Asukkaalla on oikeus milloin tahansa päättää vuokrasopimus. Silloin hän luopuu asunnon hallinnasta ja hänelle palautetaan Omaksi-maksu.

Tutustu malliin tarkemmin!

Samuel Kopperoinen
samuel.kopperoinen@pelarcon.fi
040 7365 049