Kategoriat
Yhteisöasuminen

6 asiaa, joita et tiennyt osuuskunta-asumisesta

Asumisasiat ovat olleet pinnalla viime aikoina. Ihmiset kaipaavat yhä edullisempia asumismuotoja yhteisten palveluiden äärelle. Pelarconin perustaja Samuel Kopperoinen ja osuuskuntaneuvoja Ulla Leppänen keskustelivat KSL-opintokeskuksen podcastissä, Osku podkussa, osuuskunta-asumisen ajankohtaisuudesta sekä istuvuudesta suomalaisten tarpeisiin. Listasimme keskustelussa esille nousseet kuusi asiaa, joita et välttämättä tiennyt osuuskuntamuotoisesta asumisesta.

  1. Osuuskunta-asumisella on pitkä historia Suomessa.

Jo 1800-luvulta alkaen suomalaiset ovat viihtyneet osuuskuntaomisteisissa kodeissa, mutta sen suosio on vaihdellut kausittain. “Eri vaiheissa Suomen asuntohistoriaa osuuskunnilla ja ennen kaikkea osuustoiminnallisella yhteistoiminnalla on ollut todella suuri merkitys”, Kopperoinen toteaa asumismuodon synnystä. Asumisosuuskunnat ovat nostaneet suosiota viime vuosina erityisesti edullisempien asumiskustannusten sekä yhteisöllisemmän asumisen vuoksi.

  1. Sinun ei ole pakko perustaa omaa osuuskuntaa asuaksesi osuuskuntaomisteisessa asunnossa.

On olemassa kolme tapaa asua asumisosuuskunnassa: voidaan ostaa osuus jo olemassa olevasta asunto-osuuskunnasta tai voidaan perustaa ystävien kanssa osuuskunta ja vuokrata sitä varten kiinteistö. “Sitten tietysti jos mielenkiintoa, innostusta ja paloa on todella paljon, niin sitten perustetaan uusi. Lähdetään kehittämään yhdessä hanke ja toteutetaan täysin uudenlainen tapa asua”, Kopperoinen toteaa kolmannesta vaihtoehdosta.

  1. Osallistuminen asumisosuuskunnan rahoitukseen on joustava. 

Osuuskunta tarjoaa rahoitukseen laajasti erilaisia mahdollisuuksia sekä joustoa verrattuna tiukempaan asunto-osakeyhtiöön. “Tällä osuuskunnan joustavalla pääomajärjestelmällä on niin isoja etuja. Se mahdollistaa mukana olevien asukkaiden joustavan osallistumisen, mutta myös erityyppisten sidosryhmien mukaantulon hankkeeseen”, Kopperoinen toteaa. Yksilö voi perustaa asumisosuuskunnan yksin tai koota mukaan enemmän ihmisiä, jolloin rahallinen panos pienenee ja hanketta voidaan lähteä kehittämään yhdessä.

  1. Osuuskunta-asuminen on edullisempaa kuin vuokralla asuminen.

Asumisosuuskuntamallissa yhdistetään vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet. Vuokralla asuttaessa, raha katoaa omasta kukkarosta toisen kukkaroon, kun taas osuuskunta-asumisessa rahaa kertyy itselle ja yhteisölle. “Kun osuuskunta lyhentää lainoja, osuuden arvo nousee ja sitä kautta sinulle kertyy pitkällä aikavälillä varallisuutta”, Kopperoinen kertoo. 

  1. Tämä asumismuoto vastaa erilaisiin elämäntilanteisiin.

Asumisosuuskunta nähdään pelastusrenkaan heittäjänä kasvukeskusten asuntotarpeeseen. Ajatus uudesta asumismuodosta on innostanut niin seniori-ikäisiä kuin lapsiperheitäkin. Se vastaa erityisesti sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa halutaan muuttaa lähemmäs suuren kaupungin palveluita huokeammalla hinnalla. ”Asumisosuuskunta voisi sopia vaikka nuorelle lapsiperheelle, joka ei välttämättä halua lähteä kulkemaan omistusasumispolkua. Kyllä näkisin, että tällä pystytään taklaamaan asumisen kalleutta”, Leppänen kommentoi keskustelua.

  1. Yhteisöllisyys merkitsee muutakin kuin yhteisten hankintojen tekemistä.

Vaikka asunto-osuuskunta tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa talon suunnitteluun ja yhteisiin hankintoihin, toiminnan yhteisöllisyys näkyy myös laajemmassa kuvassa. “Jos ihmiset ovat yhdessä perustamassa asumisosuuskuntaa ja osallistuvat sen hankkeen suunnitteluun, siinä puolivahingossa myös opetellaan sitä, että hei miten me toimimme yhdessä”, Kopperoinen kommentoi. Projektin läpivienti auttaa naapureita myös myöhemmässä vaiheessa, sillä usein asumiseen liittyvien asioiden neuvottelu ei lopu talon valmistumiseen, vaan jatkuu esimerkiksi yhteisten tapahtumien tai palveluiden parissa.

Ja toisaalta, voihan asumisosuuskunta panostaa yhteisiin hyödykkeisiin ja hankkia yhteisen Teslan, kuten eräs uusimmista asumisosuuskunnista.

Kuuntele keskustelu kokonaisuudessaan KSL-opintokeskuksen sivuilta!

Oletko miettimässä uusia asumisen ratkaisuja? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Samuel Kopperoinen
samuel.kopperoinen@pelarcon.fi
040 7365 049